El Yazması Kuran-ı Kerim Alanlar

El Yazması Kuran-ı Kerim Alanlar

Kuran-ı Kerim, Müslümanlar için en önemli kitap olarak kabul edilir. İslam inancına göre, Allah (c.c.) tarafından Peygamberi Muhammed (s.a.v.)’e vahiy olarak indirilen Kitap, İslam dininin temel kaynaklarından biridir. Kuran-ı Kerim, Allah (c.c.)’ın insanlığa gönderdiği hikmetli mesajları ve emirlerini içerir. Bu mesajlar, insanların doğru veya yanlış yaptıkları işlere

Read more